Bankowy Fundusz Gwarancyjny – co to takiego i w jaki sposób działa

bankowy fundusz gwarancyjny najważniejsze informacje

Jestem przekonana, iż nie raz, nie dwa już o nim słyszałaś(eś). Być może wiesz już o nim więcej, niż przeciętny obywatel. Dlatego, zamiast długiego elaboratu, oddaję w Twoje ręce krótką ściągę. Znajdziesz tu same najważniejsze informacje, a więc dowiesz się czym jest i w jaki sposób działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

-co to takiego?-

 

Jest to Instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo naszych środków zdeponowanych w Bankach i Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK-ach) do wysokości 100 tysięcy EURO.

A więc, jeśli doszłoby do sytuacji, że upada instytucja finansowa, w której trzymasz swoje pieniądze, to BFG zwróci Ci środki stanowiące równoważność 100.000 EURO. Oczywiście, przeliczając je wcześniej na złotówki.

 

 

-LISTA INSTYTUCJI-
objętych działaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Działaniem  BFG objęte są banki komercyjne, banki spółdzielcze oraz kasy oszczędnościowo – kredytowe. 


Jeśli nie masz pewności czy instytucja, w której chcesz zdeponować swoje środki, jest objęta gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – sprawdź. Nie ryzykuj! BFG nie chroni depozytów złożonych w instytucjach, które nie widnieją na zamieszczonej przez niego liście.

 

Pełna lista podmiotów objętych gwarancją BFG

 

Czerwoną lampkę ostrzegawczą w Twojej głowie powinny zapalić:

 • oferty kuszące niezwykle atrakcyjnym oprocentowaniem produktów, które do złudzenia przypominają klasyczne lokaty
 • wysoko oprocentowane “kontrakty lokacyjne”
 • fakt, iż stroną umowy w takim przypadku jest Sp. z o.o. (choć nie jest to regułą), która to nie jest Bankiem, choć swoją nazwą może do niego nawiązywać i wzbudzać takie właśnie skojarzenia

 

Tutaj znajdziesz aktualizowaną na bieżąco listę podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych KNF.

 

Jednym słowem: jeśli nie chcesz martwić się o bezpieczeństwo Twoich środków, trzymaj się jak najdalej od parabanków i piramid finansowych. One nie są objęte gwarancjami BFG.

Na marginesie dodam jeszcze, że warto również śledzić informacje i komunikaty, które publikuje na swojej stronie internetowej Komisja Nadzoru Finansowego. Całkiem niedawno (18.11.2019 r.) ruszył drugi etap społecznej kampanii informacyjnej “Oczarowani” przygotowanej wspólnie przez: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na ryzyka jakie wiążą się z inwestowaniem w zakup tzw. condohoteli/aparthoteli. Jest to niezwykle istotne w przypadku, gdy o inwestycji tego typu myśli osoba nieposiadająca wiedzy i doświadczenia. Warto poczytać, warto się zapoznać i podnieść swoją świadomość w tym właśnie temacie.

 

 

-LIMITY GWARANCJI- 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Limit kwoty gwarantowanej przez BFG wynosi 100.000 €


 • Jest to maksymalna kwota jaka może zostać zwrócona jednej osobie w ramach gwarancji, bez względu na liczbę posiadanych rachunków 
 • Co ważne! Wypłata środków gwarantowanych odbywa się wyłącznie w polskich złotych. I to niezależnie od tego, w jakiej walucie był prowadzony rachunek
 • Aby przeliczyć limit stu tysięcy euro na złotówki stosuje się średni kurs NBP z dnia, w którym to “został spełniony warunek gwarancji”. Brzmi to nieco tajemniczo, ale chodzi tu o dzień, w którym to BFG lub Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) występuje do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości danego Banku lub SKOK-u. To właśnie ten dzień uruchamia całą procedurę związaną z wypłatami środków gwarantowanych
 • Pamiętaj, że BFG nie chroni depozytów powyżej kwoty gwarantowanej. Z tego powodu, jeśli dysponujesz większą ilością gotówki (przykładowo: masz 1 200.000 zł) ulokuj te środki w kilku różnych Bankach. Rozdzielając je w taki sposób, aby w żadnym z nich nie przekroczyć wskazanego wcześniej limitu

jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

Obecnie kurs EURO oscyluje w granicach 4,26 zł. Oznacza to, iż na tę chwilę limit kwoty gwarantowanej wynosi około 426 tysięcy złotych

 

 


Limity kwoty gwarantowanej 
(konto firmowe | wspólny rachunek bankowy)


 • Jeśli posiadasz rachunek wspólnie z mężem/żoną (jedno konto, dwóch współposiadaczy), to każde z Was ma prawo do gwarancji w wysokości 100.000 €. Zatem w przypadku konta wspólnego limit ten wynosi 200.000 EURO

 

Co w przypadku, gdy prowadzisz własną Firmę i postanowiłaś/(eś), że w jednym Banku będziesz mieć zarówno rachunek osobisty, jak i firmowy?

To zależy ;))

 • jeśli prowadzisz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną to w takim przypadku zarówno Ty, jak i Twoja Firma stanowicie dwa odrębne podmioty. Oznacza to, że zarówno Tobie, jak i prowadzonej przez Ciebie Firmie, przysługuje odrębny limit w wysokości 100.000 €
 • jeśli natomiast prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą to z punktu widzenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ty i Twoja Firma stanowicie jeden podmiot. W związku z tym przysługuje Wam (a właściwie Tobie) tylko jeden limit.

 

Wniosek? Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą korzystniej będzie, jeśli założysz rachunek firmowy i prywatny w dwóch różnych Bankach.

 

 

PODWYŻSZONE GWARANCJE

Istnieją bardzo specyficzne sytuacje, w których to na wyraźny wniosek dysponenta (będącego osobą fizyczną) może zostać zastosowany podwyższony limit wypłat kwot gwarancyjnych.

 


Sytuacje, w których obowiązuje limit 200.000 €
(ale tylko przez trzy miesiące od dnia wpływu środków na konto)


 • sprzedaż: mieszkania, domu jednorodzinnego (lub jego części), spółdzielczego własnościowego prawa, a także prawa do użytkowania wieczystego gruntu
 • podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
 • otrzymanie spadku, zachowku
 • wypłata ubezpieczenia z tytułu: umowy ubezpieczenia na życie (w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku)
 • wypłata ubezpieczenia z tytułu: umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku)
 • otrzymanie odprawy pieniężnej, emerytalnej lub rentowej

 

Po upływie trzech miesięcy od wpływu środków na konto, obowiązuje gwarancja na zasadach ogólnych, a więc ta z limitem w wysokości 100.000 €

Dlatego w sytuacji, gdy na Twoje konto wpłynie spora suma pieniędzy -przykładowo- za sprzedaż nieruchomość, to nie zwlekaj, tylko jak najszybciej poprzelewaj te środki do innych Banków.

 

Ale!

Dokonując dywersyfikacji swoich środków po różnych Bankach musisz pamiętać o jednej bardzo istotnej sprawie. W obrębie jednego Banku mogą funkcjonować różne marki bankowe. Inaczej mówiąc Bank może świadczyć swoje usługi pod więcej, niż jedną marką (nazwą). 

 

Przykłady? Proszę bardzo:

 1. Alior Bank SA prowadzi również działalność pod marką T-Mobile Usługi Bankowe
 2. Bank Pocztowy SA » EnveloBank
 3. BNP Paribas Bank Polska SA » BGŻ Optima
 4. Getin Bank » Noble Bank
 5. Idea Bank » Lion’s Bank
 6. PKO BP » Inteligo

 

W praktyce wygląda to w ten sposób, że Alior Bank SA obsługuje również Klientów w ramach swojej drugiej marki, a więc w ramach T-Mobile Usługi Bankowe. Jednak w rzeczywistości to tak naprawdę jeden i ten sam Bank.

Jeśli więc ulokujesz środki stanowiące równoważność 100.000 € zarówno w Alior Banku jak i w T-Mobile Usługi Bankowe to automatycznie przekroczysz sumę środków objętą gwarancją BFG. Bo tak naprawdę obowiązuje Cię jeden limit stu tysięcy euro na te dwie marki. Analogicznie wygląda to w przypadku wszystkich wypisanych wyżej Banków.

bankowy fundusz gwarancyjny najważniejsze informacje

 


Sytuacje, w których nie obowiązuje żadnej limit
(ale tylko przez trzy miesiące od dnia wpływu środków na konto)


 • wypłata odszkodowania za krzywdę wyrządzoną przestępstwem
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie

 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

-depozyty objęte działaniem BFG-

 

BFG chroni środki pieniężne zdeponowane na wszystkich rodzajach rachunków bankowych. (np. rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, lokatach terminowych)

Tak więc, jeśli trzymasz swoje oszczędności na lokacie i martwisz się czy w przypadku upadku swojego Banku otrzymasz wypracowane odsetki to możesz spać spokojnie. W przypadku, gdyby Twój Bank popadł w kłopoty finansowe, Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje Ci zwrot zarówno kapitału, jak i należnych odsetek. Oczywiście odsetki w takim przypadku są naliczane tylko do dnia spełnienia warunku gwarancji.

 

Ale!

Musisz wiedzieć, iż Banki objęte działaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, posiadają również w swojej ofercie produkty, które tylko częściowo podlegają gwarancjom BFG lub nie podlegają im wcale. W tym ostatnim przypadku doskonałym przykładem są jednostki funduszy inwestycyjnych oraz produkty ubezpieczeniowe, które co prawda są w ofercie Banku, ale Bank tylko pośredniczy w ich sprzedaży.

 

Przykładem produktu, który tylko częściowo podlega pod gwarancję BFG są:

 • lokaty z funduszem. Jest to produkt oszczędnościowo-inwestycyjny. Oznacza to, że jedną część swoich środków trzymasz na lokacie, a drugą inwestujesz w wybrany przez siebie fundusz. Należy mieć pełną świadomość, że środki zainwestowane w fundusz nie są objęte BFG. W przypadku upadku Banku, Klient otrzyma zwrot tylko tych środków, które umieścił na lokacie.

Dlatego zawsze, absolutnie za każdym razem, pamiętaj dokładnie zapoznać się z warunkami danego produktu.

oszczednapolka

 

To tyle na dziś. To zdecydowanie najdłuższy wpis w całej mojej “blogowej karierze” ;)) Na liczniku 1277 słów! WOW!

Gratuluję, że dotarłeś aż do tego miejsca! :))

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *