Bankowy Fundusz Gwarancyjny – co to takiego i w jaki sposób działa

bankowy fundusz gwarancyjny najważniejsze informacje

Jestem przekonana, iż nie raz, nie dwa już o nim słyszałaś(eś). Być może wiesz już o nim więcej, niż przeciętny obywatel. Dlatego, zamiast długiego elaboratu, oddaję w Twoje ręce krótką ściągę. Znajdziesz tu same najważniejsze informacje, a więc dowiesz się czym jest i w jaki sposób działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

-co to takiego?-


Jest to Instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo naszych środków zdeponowanych w Bankach i Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK-ach) do wysokości 100 tysięcy EURO.

A więc, jeśli doszłoby do sytuacji, że upada instytucja finansowa, w której trzymasz swoje pieniądze, to BFG zwróci Ci środki stanowiące równoważność 100.000 EURO. Oczywiście, przeliczając je wcześniej na złotówki.

 

 

-LISTA INSTYTUCJI-
objętych działaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Działaniem  BFG objęte są banki komercyjne, banki spółdzielcze oraz kasy oszczędnościowo – kredytowe. 


Jeśli nie masz pewności czy instytucja, w której chcesz zdeponować swoje środki, jest objęta gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – sprawdź. Nie ryzykuj! BFG nie chroni depozytów złożonych w instytucjach, które nie widnieją na zamieszczonej przez niego liście.

 

 Czerwoną lampkę ostrzegawczą w Twojej głowie powinny zapalić: 

 • oferty kuszące niezwykle atrakcyjnym oprocentowaniem produktów, które do złudzenia przypominają klasyczne lokaty
 • wysoko oprocentowane „kontrakty lokacyjne”
 • fakt, iż stroną umowy w takim przypadku jest Sp. z o.o. (choć nie jest to regułą), która to nie jest Bankiem, choć swoją nazwą może do niego nawiązywać i wzbudzać takie właśnie skojarzenia

 

 

Jednym słowem: jeśli nie chcesz martwić się o bezpieczeństwo Twoich środków, trzymaj się jak najdalej od parabanków i piramid finansowych. One nie są objęte gwarancjami BFG.

Na marginesie dodam jeszcze, że warto również śledzić informacje i komunikaty, które publikuje na swojej stronie internetowej Komisja Nadzoru Finansowego. Całkiem niedawno (18.11.2019 r.) ruszył drugi etap społecznej kampanii informacyjnej „Oczarowani” przygotowanej wspólnie przez: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na ryzyka jakie wiążą się z inwestowaniem w zakup tzw. condohoteli/aparthoteli. Jest to niezwykle istotne w przypadku, gdy o inwestycji tego typu myśli osoba nieposiadająca wiedzy i doświadczenia. Warto poczytać, warto się zapoznać i podnieść swoją świadomość w tym właśnie temacie.

 

 

-LIMITY GWARANCJI- 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Limit kwoty gwarantowanej przez BFG wynosi 100.000 €


 • Jest to maksymalna kwota jaka może zostać zwrócona jednej osobie w ramach gwarancji, bez względu na liczbę posiadanych rachunków 
 • Co ważne! Wypłata środków gwarantowanych odbywa się wyłącznie w polskich złotych. I to niezależnie od tego, w jakiej walucie był prowadzony rachunek
 • Aby przeliczyć limit stu tysięcy euro na złotówki stosuje się średni kurs NBP z dnia, w którym to „został spełniony warunek gwarancji”. Brzmi to nieco tajemniczo, ale chodzi tu o dzień, w którym to BFG lub Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) występuje do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości danego Banku lub SKOK-u. To właśnie ten dzień uruchamia całą procedurę związaną z wypłatami środków gwarantowanych
 • Pamiętaj, że BFG nie chroni depozytów powyżej kwoty gwarantowanej. Z tego powodu, jeśli dysponujesz większą ilością gotówki (przykładowo: masz 1 200.000 zł) ulokuj te środki w kilku różnych Bankach. Rozdzielając je w taki sposób, aby w żadnym z nich nie przekroczyć wskazanego wcześniej limitu

jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny

W chwili gdy piszę ten artykuł, kurs EURO oscyluje w granicach 4,26 zł. Oznacza to, iż na tę chwilę limit kwoty gwarantowanej wynosi około 426 tysięcy złotych

Aktualny kurs EURO możesz sprawdzić na stronie Narodowego Banku Polskiego

 

 


Limity kwoty gwarantowanej 
(konto firmowe | wspólny rachunek bankowy)


 • Jeśli posiadasz rachunek wspólnie z mężem/żoną (jedno konto, dwóch współposiadaczy), to każde z Was ma prawo do gwarancji w wysokości 100.000 €. Zatem w przypadku konta wspólnego limit ten wynosi 200.000 EURO

 

Co w przypadku, gdy prowadzisz własną Firmę i postanowiłaś/(eś), że w jednym Banku będziesz mieć zarówno rachunek osobisty, jak i firmowy?

To zależy ;))

 • jeśli prowadzisz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną to w takim przypadku zarówno Ty, jak i Twoja Firma stanowicie dwa odrębne podmioty. Oznacza to, że zarówno Tobie, jak i prowadzonej przez Ciebie Firmie, przysługuje odrębny limit w wysokości 100.000 €
 • jeśli natomiast prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą to z punktu widzenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ty i Twoja Firma stanowicie jeden podmiot. W związku z tym przysługuje Wam (a właściwie Tobie) tylko jeden limit.

 

 Wniosek?  Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą korzystniej będzie, jeśli założysz rachunek firmowy i prywatny w dwóch różnych Bankach.

 

 

PODWYŻSZONE GWARANCJE

Istnieją bardzo specyficzne sytuacje, w których to na wyraźny wniosek dysponenta (będącego osobą fizyczną) może zostać zastosowany podwyższony limit wypłat kwot gwarancyjnych.

 


Sytuacje, w których obowiązuje limit 200.000 €
(ale tylko przez trzy miesiące od dnia wpływu środków na konto)


 • sprzedaż: mieszkania, domu jednorodzinnego (lub jego części), spółdzielczego własnościowego prawa, a także prawa do użytkowania wieczystego gruntu
 • podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
 • otrzymanie spadku, zachowku
 • wypłata ubezpieczenia z tytułu: umowy ubezpieczenia na życie (w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku)
 • wypłata ubezpieczenia z tytułu: umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku)
 • otrzymanie odprawy pieniężnej, emerytalnej lub rentowej

 

Po upływie trzech miesięcy od wpływu środków na konto, obowiązuje gwarancja na zasadach ogólnych, a więc ta z limitem w wysokości 100.000 €

Dlatego w sytuacji, gdy na Twoje konto wpłynie spora suma pieniędzy -przykładowo- za sprzedaż nieruchomość, to nie zwlekaj, tylko jak najszybciej poprzelewaj te środki do innych Banków.

 

Ale!

Dokonując dywersyfikacji swoich środków po różnych Bankach musisz pamiętać o jednej bardzo istotnej sprawie. W obrębie jednego Banku mogą funkcjonować różne marki bankowe. Inaczej mówiąc Bank może świadczyć swoje usługi pod więcej, niż jedną marką (nazwą). 

 

 Przykłady? Proszę bardzo: 

 1. Alior Bank SA prowadzi również działalność pod marką T-Mobile Usługi Bankowe
 2. Bank Pocztowy SA » EnveloBank
 3. BNP Paribas Bank Polska SA » BGŻ Optima
 4. Getin Bank » Noble Bank
 5. Idea Bank » Lion’s Bank
 6. PKO BP » Inteligo

 

W praktyce wygląda to w ten sposób, że Alior Bank SA obsługuje również Klientów w ramach swojej drugiej marki, a więc w ramach T-Mobile Usługi Bankowe. Jednak w rzeczywistości to tak naprawdę jeden i ten sam Bank.

Jeśli więc ulokujesz środki stanowiące równoważność 100.000 € zarówno w Alior Banku jak i w T-Mobile Usługi Bankowe to automatycznie przekroczysz sumę środków objętą gwarancją BFG. Bo tak naprawdę obowiązuje Cię jeden limit stu tysięcy euro na te dwie marki. Analogicznie wygląda to w przypadku wszystkich wypisanych wyżej Banków.

bankowy fundusz gwarancyjny najważniejsze informacje

 


Sytuacje, w których nie obowiązuje żadnej limit
(ale tylko przez trzy miesiące od dnia wpływu środków na konto)


 • wypłata odszkodowania za krzywdę wyrządzoną przestępstwem
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie

 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

-depozyty objęte działaniem BFG-


BFG chroni środki pieniężne zdeponowane na wszystkich rodzajach rachunków bankowych. (np. rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, lokatach terminowych)

Tak więc, jeśli trzymasz swoje oszczędności na lokacie i martwisz się czy w przypadku upadku swojego Banku otrzymasz wypracowane odsetki to możesz spać spokojnie. W przypadku, gdyby Twój Bank popadł w kłopoty finansowe, Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje Ci zwrot zarówno kapitału, jak i należnych odsetek. Oczywiście odsetki w takim przypadku są naliczane tylko do dnia spełnienia warunku gwarancji.

 

Ale!

Musisz wiedzieć, iż Banki objęte działaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, posiadają również w swojej ofercie produkty, które tylko częściowo podlegają gwarancjom BFG lub nie podlegają im wcale. W tym ostatnim przypadku doskonałym przykładem są jednostki funduszy inwestycyjnych oraz produkty ubezpieczeniowe, które co prawda są w ofercie Banku, ale Bank tylko pośredniczy w ich sprzedaży.

 

 Przykładem produktu, który tylko częściowo podlega pod gwarancję BFG są: 

 • lokaty z funduszem. Jest to produkt oszczędnościowo-inwestycyjny. Oznacza to, że jedną część swoich środków trzymasz na lokacie, a drugą inwestujesz w wybrany przez siebie fundusz. Należy mieć pełną świadomość, że środki zainwestowane w fundusz nie są objęte BFG. W przypadku upadku Banku, Klient otrzyma zwrot tylko tych środków, które umieścił na lokacie.

Dlatego zawsze, absolutnie za każdym razem, pamiętaj dokładnie zapoznać się z warunkami danego produktu.

oszczednapolka

 

To tyle na dziś. To zdecydowanie najdłuższy wpis w całej mojej „blogowej karierze” ;)) Na liczniku 1292 słowa! WOW!

Gratuluję, że dotarłaś, aż do tego miejsca!♥⬇ Przeczytaj także:

 1.  „Dlaczego oprocentowanie lokat bankowych jest tak niskie” ← tutaj znajdziesz odpowiedź na pytanie, dlaczego oprocentowanie lokat bankowych stopniało właściwie do zera

 2.  „Zerowe stopy procentowe”  ← a tu zobaczysz kto straci, a kto jest w stanie zyskać na zerowych stopach procentowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *