POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak np. Google Analytics, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej, Sklepu oraz profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

 

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Oszczędna Polka Milena Polak; os. Piastowskie 3/40; 61-146 Poznań;
 2. Strona internetowa – serwis internetowy, dostępny pod adresem: https://oszczednapolka.pl
 3. Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem: https://oszczednapolka.pl/sklep/
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej
 5. Newsletter – treści cyfrowe dostarczane do Użytkowników, którzy dokonali zapisu na listę mailingową za pomocą formularza zapisu zamieszczonego na Stronie internetowej.
 6. Formularz – miejsce na Stronie internetowej, w którym Użytkownik może wpisać swoje dane osobowe celem realizacji konkretnego celu (otrzymywanie Newslettera, złożenie zamówienia, dodanie komentarza/opinii)
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§2

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów prawa (RODO) jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi m.in. za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej oraz w Sklepie, a także korzystania z takich rozwiązań, jak profile w mediach społecznościowych.
 3. Dobrowolna, konkretna, świadoma i jednorazowa zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą wypełnienia odpowiedniego formularza na Stronie internetowej stanowi podstawę prawną przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na postawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

 

§3

FORMULARZE

 1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi poprzez wypełnienie następujących Formularzy dostępnych na Stronie internetowej oraz w Sklepie:
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji złożonego zamówienia, a także do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust.1 lit.b RODO.

 • FORMULARZ ZApisu na newsletter

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na Newsletter przetwarzane są w celu przesyłania wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Administratora. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Użytkownik mógł zapisać się, a następnie otrzymywać Newsletter. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w dedykowany link umieszczony w stopce każdej otrzymanej przez siebie wiadomości („Anulowanie subskrypcji”) lub kontaktując się z Administratorem. Podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust.1 lit.a RODO

Administrator korzysta również z informacji, które zostały zebrane automatycznie przez system mailingowy. Służą one do analizy zachowań subskrybentów Newslettera – ma to na celu optymalizację działań marketingowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust.1 lit.f RODO

 • FORMULARZ DODAWANIA KOMENTARZY/OPINII

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza komentarzy/opinii przetwarzane są w celu wyświetlania komentarza/opinii Użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, po to aby Użytkownik mógł zamieścić pozostawiony przez siebie komentarz/opinię. Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika. Podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust.1 lit.f RODO

 

§4

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator informuje Użytkownika, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (firma dostarczająca usługę hostingu, firma dostarczająca aplikację do emailingu, firma pośrednicząca w płatnościach elektronicznych), którym powierza przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji wskazanych przez siebie w poprzednich punktach celów.

2. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności RODO.

3. Przetwarzanie danych osobowych Administrator powierza następującym podmiotom:

 • Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538-175-39-91 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym również na serwerze skrzynki pocztowej;
 • UAB „MailerLite”, Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera;
 • CashBill S.A., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sobieskiego 2; 40-082 Katowice, zarejestrowana w Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000323297, numer NIP 629-241-08-01, wpisany do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP10/2013 –  w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych.

 

§5

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

  a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  b) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  c) Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.

 

§6

PRAWA UŻYTKOWNIKA

RODO przyznaje Użytkownikowi prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłaś.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: kontakt@oszczednapolka.pl

 

§7

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona zarządzana przez Administratora, podobnie jak większość stron internetowych, korzysta z technologii śledzących, czyli plików cookies (tzw. „ciasteczek”).
 2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, tablet, smartfon), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny osób trzecich (cookies podmiotów trzecich).
 3. Pliki cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie zawartości Strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją Użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób Użytkownicy z niej korzystają.
 4. Administrator, w ramach Strony internetowej, korzysta z następujących plików cookies podmiotów trzecich:
 • Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony internetowej. Korzystając z tego narzędzia Administrator nie przetwarza żadnych danych, które umożliwiałyby identyfikację Użytkowników;
 • Facebook Pixel – w celu zarządzania i optymalizacji reklam na Facebooku oraz prowadzenia działań remarketingowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Informacje zebrane za pomocą tego narzędzia są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkowników;
 • Linki afiliacyjne i programy partnerskie – na stronie mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Zamieszczanie przez Administratora linków, o których mowa powyżej, służy monetyzacji treści, które co do zasady są umieszczone na Stronie bezpłatnie. Klikając w link, Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów. Jeśli Użytkownik przejdzie na stronę zewnętrznego podmiotu (korzystając z zamieszczonego na Stronie linku) i dokona zakupu produktu, Administratorowi może zostać przyznana prowizja.

 

§8

ZGODA NA PLIKI COOKIES

 1. Podczas pierwszej wizyty na Stronie, Użytkownik informowany jest o korzystaniu przez Administratora z plików cookies poprzez wyświetlanie komunikatu z taką informacją.
 2. Administrator korzysta z plików cookies na podstawie zgody uzyskanej od Użytkownika. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której to pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika.
 3. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego działania Strony, pozostają zablokowane do czasu, aż Użytkownik udzieli Administratorowi wyraźnej zgody na korzystanie z nich na swoim urządzeniu.
 4. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony.
 5. Użytkownik w każdej chwili może usunąć istniejące pliki cookies ze swojego urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących do tego celu lub narzędzi dostępnych w ramach używanego przez siebie systemu operacyjnego.

 

§9

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym ta Strona jest przechowywana. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.
 2. Logi serwera obejmują m.in następujące informacje: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami i nie są wykorzystywane przez Administratora celu identyfikacji osób korzystających ze Strony.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

§10

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 • prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
 • monitorowania stanu sesji,
 • analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
 • realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej,
 • w celach statystycznych i marketingowych.

 

§11

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące w Polsce i UE prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym (np. na wniosek sądowy lub organów ścigania), Administrator jest zobligowany udostępnić takie dane. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe Użytkowników są ujawnianie wyłącznie w zakresie, celach i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój  Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: kontakt@oszczednapolka.pl